24th TRS Meeting

April 2nd - 4th, 2004, Shimane University


Photos

Aoto Iwami Kusakari Yamada April 2, Afternoon session

Takai Mitsukoshi Nagashima April 3, Morning session

Nishida Nishida Ohsaki Ohsaki April 3, Afternoon session

Oyamaguchi Oyamaguchi Oyamaguchi Open problems

Sakai Sakai Toyama Toyama

Aart Aart Aart Tyrolean Termination Tool


Last updated April 3, 2004